Dec 21, 2019

A và J

đã có ABYZ giờ lại có "A&J"

Cũng như, đã có cả một tập đoàn triết gia mythomane, logomane, éthicomane, phénoménomane, idéalomane, pragmaticomane, matérialomane, nouménomane, médicomane, toxicomane, éthéromane, praxomane, actomane, mysticomane, spectaculomane, sansculottomane, flegmomane, vitalomane, mégalomane, etceteromane, giờ đây chúng ta sẽ đến với mấy nhân vật "mélomane", tức là những người mê nhạc.
Về Vladimir Jankélévitch, xem ởkia. Quyển sách trên đây là một posthume: nó mới được in cách đây có hai năm, trong khi Jankélévitch chết năm 1985. Với Jankélévitch, đột nhiên có thể mở rộng khái niệm virtuose rất nhiều, bởi vì đó là một virtual virtuoso, một pianiste không biểu diễn bao giờ.

Và như vậy, chúng ta sẽ thực sự bắt đầu với Adorno. Hơi muộn hơn so với Habermas (về Habermas xem ởkia; à nhưng Habermas thì lại gần với Herbert Marcuse hơn, hồi trẻ Habermas từng làm trợ lý cho Marcuse; về Marcuse xem ởkia).

(còn nữa)
(đã tiếp tục "thời chúng ta (4) Một nền tài lẻ")

2 comments:

  1. Tập đoàn triết gia hùng mạnh trên đây có vẻ cũng là một tập đoàn đa quốc gia ;b

    ReplyDelete
  2. «A và J» làm em nhớ đến S/Z an essay của Roland Barthes (và nghĩ nghĩ ở đây chắc cũng cần phải nắm một số codes nào đó để đi vào:))

    ReplyDelete