Dec 23, 2020

[tiện bút] Hương Ẩn Lý Thương Cảng

tất nhiên là để tiếp tục ởkia (cũng đã tiếp tục "Thư viện To")


(đột nhiên tôi nhớ ra là cũng cần tiếp tục - nếu kết thúc luôn được thì càng tốt - cả một loạt bài: +) "Préliminaire-(b) Anh và Pháp" +) "(một người) Louis-René des Forêts" +) "[tiện bút] Les Feuillantines (tiếp tiếp tiếp)" +) "[tiện bút] Rìa khu rừng"; đấy là còn chưa kể +) "Chronique HN: một phố" và +) "tiếng Việt abc"; nghĩ đến là đã toát mồ hôi, mà chắc còn liệt kê thiếu rất nhiều - nhưng đừng lo, trong vài ngày tới đây sẽ có hết)


Hương Ẩn Lý Thương Cảng


Cao đường minh kính bi bạch phát/Triêu như thanh ty
(còn nữa)


1 comment:

  1. Nghĩ đến loạt bài còn nữa đúng là toát cả mồ hôi nhưng nghĩ đến viễn cảnh cái gì cũng kết thúc hết thì còn buồn hơn.

    ReplyDelete