Dec 6, 2020

Nghiêm Xuân Huyến

(tiếp tục + "Ailleurs" + "(một người) viết nốt" + "Đông Dương thuở ấy (7)" và + cuốn sách Đời trong ngục của Nhượng Tống: sau khi bị bắt ở Huế, Nhượng Tống bị giải ra Hà Nội, đã đến Hỏa Lò - tất nhiên, vào thời điểm đó, nơi ấy rất đông nhân vật dính dáng tới các sự kiện Việt Nam Quốc dân đảng)


Tiếp tục một nhân vật: nhân vật gần đây nhất, xem ởkia. Nghiêm Xuân Huyến là một ông bố vợ nổi tiếng. Một ông bố vợ khác: xem ởkia.

Một ông bố vợ nổi tiếng là khi - tất nhiên - ông bố vợ ấy có một người con rể nổi tiếng.

Nhưng Nghiêm Xuân Huyến không chỉ có một người con rể (rất) nổi tiếng. Đó còn là người có hai tờ báo rất nổi tiếng, cùng một nhà in cũng lại rất nổi tiếng nốt. Dưới đây là một trong hai tờ báo, Bắc kỳ thể thao.

Số 1 của Bắc kỳ thể thao ra cách đây đúng 90 năm, ngày 4 novembre 1930: (đó là một tờ tuần báo, ra vào các thứ Ba)


"Cậu Trần Xuân Lâm" trên bìa số đầu tiên:


"Vì lẽ gì báo Bắc kỳ thể thao ra đời": (phi lộ)


(còn nữa)

Tùng Lâm Lê Cương Phụng           Dương Bá Trạc           Nguyễn Khánh Đàm           Đoàn Thị Điểm           Cao Hải Hà           Phan Huy Đường           Tạ Thu Thâu           Nguyễn Triệu Luật           Bùi Cẩm Chương           Đỗ Đình Thạch           Lưu Quang Vũ           Lê Văn Thiện           Trần Vàng Sao           Phan Phong Linh           Triều Đẩu           Nguyễn Văn Vĩnh           Đặng Thai Mai           Đỗ Long Vân           Văn Cao           Hoàng Ngọc Hiến           Viên Linh           Trịnh Hữu Ngọc           Thành Thế Vỹ           Thái Phỉ           Lê Doãn Vỹ           Lê Trí Viễn           Nguyễn Đình Thi           Nguyễn Thế Anh           Tản Đà           Trương Vĩnh Ký           Phan Ngọc           Nguyễn Hữu Trí           Hoàng Đạo Thúy           Nguyễn Thạch Kiên      Hoàng Đạo           Trương Chính           Tạ Tỵ           Nguyễn Khải           Hồ Văn Mịch           Trần Thanh Mại           Lê Thành Khôi           Tạ Chí Đại Trường           Trần Huyền Trân           Phan Văn Hùm           Trọng Lang           Lệ Thần Trần Trọng Kim           Nguyễn Vỹ           Vũ Ngọc Phan           Lương Thúc Kỳ           Tchya           Đào Trinh Nhất           Nguyễn Du           Nghiêm Xuân Hồng           Thạch Lam           Hoàng Ngọc Phách           Nguyễn Bính           Thiếu Mai           Trần Lê Văn           Thế Lữ           Hoàng Xuân Hãn           Nguyễn Tuân           Ngô Thúc Địch           Huy Cận           Trương Tửu           Nam Cao           Mai Thảo           Hoàng Cầm           Phạm Xuân Ẩn           Phạm Quỳnh           Dương Tường           Bửu Kế           Nguyễn Mạnh Côn           Hoài Thanh           Nguyễn Mạnh Tường           Quang Dũng           Hoàng Anh Tuấn           Ngô Đình Nhu           Phạm Duy           Phạm Duy Khiêm           Vũ Trọng Phụng           Thanh Lãng           Lê Văn Trương           Hồ Hữu Tường           Phạm Cao Củng           Nguyễn Bắc Sơn           Chế Lan Viên           Bình Nguyên Lộc           Trần Văn Toàn           Vương Hồng Sển           Nguyễn Khánh Long           Vũ Đình Long           Kiều Thanh Quế           Thụy An           Tô Hoài           Ngọc Giao           Hữu Loan           Phan Khôi           Nguyễn Công Trứ


No comments:

Post a Comment