Mar 19, 2021

(một người) Giuseppe Bonaviri


Một câu chuyện của Giuseppe Bonaviri có thể kể về cái chết của một người (một cô bé gái); cái chết ấy làm thế giới tồn tại được.

Đó là vì sự cân bằng nhiều khi bị tổn hại, cần phải sửa chữa. Nhất là, sẽ rất khó nếu hụt đi một thứ: purity.



(còn nữa)

(tiếp tục:

Ý

Lenz

ảnh

một phố)




(một người) Adolf Rudnicki

(một người) Ivo Andrić

(một người) viết nốt (Georges Perros)

 

No comments:

Post a Comment