Nov 29, 2022

gr

tiếp tục:

+ từ tù + thủ môn

+ XVII + tốt

+ Hai mươi năm dịch thuậtđã gr lại còn nhân đôi:


Cả đến những câu chuyện của anh em Grimm, rồi cũng đến lúc ta nhận ra mình đã chẳng thực sự biết chúng.


1 comment:

  1. một lần đi Ý đúng tháng 11 không có trăng nên sang Đức gặp Rapunzel

    ReplyDelete