Nov 7, 2022

Lãng mạn


(lại Quarto, Quarto)


(tiếp tục "10 + 7"

đang kết thúc "Một cuốn"

và tiếp tục loạt gồm "Kéo va li vào", "tiện bút: tốt""no reply")Paul Bénichou chính là nhân vật tôi muốn có, hồi "đọc lý thuyết" (một nhân vật mang lại ý nghĩa cho lý thuyết chính bằng cách ngáng chân lý thuyết), nhưng đã lục mãi mà không được hai volume trên đây. Giờ thì đã lục ra được.


Lãng mạn, đó cũng là điều quan trọng trong sự đi cùng, nếu đặt ra vấn đề là cần phải đi cùng (như đã nói). Vả lại, cũng đã đến lúc cần phải thực sự nhìn nhận lãng mạn.


Bénichou thực hiện một cuộc điều tra (và cả kiểm tra) rất rộng lớn: cần phải làm như vậy vì câu hỏi là, tại sao lại có thể như vậy được? Thêm nữa, đối tượng xem xét đặc biệt khó nắm bắt.

Isaiah Berlin kể rằng Northrop Frye bảo với mình, lãng mạn là một thứ không nói đến được, vì cứ nói bất kỳ điều gì là ngay tức khắc sẽ có hai sư đoàn nói chính xác ngược lại, và tất tật đều đúng, và cứ như thế mãi.


Rốt cuộc, Isaiah Berlin vẫn viết về lãng mạn. Trong riêng địa hạt này, đóng góp lớn của Isaiah Berlin là sự bình luận một nhân vật rất khó: Hamann.2 comments:

  1. Anh bắt đầu qua 2q lại Quarto to thế thì chắc có người nhặt được “cuốn sách về fantastique của Todorov” trả anh rồi :)

    ReplyDelete
  2. "diều quan trọng" là diều hâu à

    ReplyDelete