Aug 21, 2013

mời hư không cạn mặn cùng tôi
cởi cái áo sơ mi ra thì như vầy :p


vài trang bên trong (chỉ đạo nghệ thuật toàn bộ, kể cả bìa: Đam Ca; tập thơ là cả một công cuộc sáng tạo font chữ và xử lý không gian trình bày)
có sự góp mặt của anh Jason Gibbs:tác giả mời cưới con gái ;))

đọc thêm về tập thơ ở đây

4 comments:

 1. Cher NL, as-tu lu le blog de Dong Nhon - Du muc da vang - aujourd'hui (le poste de "Doc sach") ? Il dit que tu ne sais ni lire ni écrire.

  ReplyDelete
 2. :(( hu hu hu par contre je suis capable de publier un recueil de poèmes :)))

  ReplyDelete
 3. mấy bạn còm bằng tiếng Anh được hong dzạ, biết là nói xấu mình gòi mà hổng hỉu gì hết chơn hà ;____;

  ReplyDelete
 4. @Đồng Nhơn. Anonymous only said you are a real "hijo de la gran flauta", which is a big, big compliment! (lhl)

  ReplyDelete