Nov 1, 2013

cũ, mới

Iliad bản mới (Đỗ Khánh Hoan):


Trước đây từng có ít nhất hai Iliad (IliatIliade) phổ biến trong tiếng Việt:


Quyển ở giữa là bản Iliat in năm 1982 (đây cũng là thời kỳ văn học cổ điển phương Tây được dịch và nghiên cứu rất nhiều ở Việt Nam). Bản này dịch thành văn xuôi, và là một bản rút gọn. Nhân vật chính của bản này là Phan Thị Miến, với sự cộng tác của Hoàng Thiếu Sơn. Bản này dùng một bản tiếng Pháp làm nguồn.

Hai tập Iliade (nhìn cái tên là thấy ngay nó được dịch từ tiếng Pháp) in năm 1997 là bản dịch thơ của Hoàng Hữu Đản.

Odyssey (Odyssée/Ođyxê) tình hình hoàn toàn tương tự:


Vẫn là ba nhân vật kể trên.

Du contrat social của Jean-Jacques Rousseau thì nhìn đây có thể thấy được nét chính:


Bản của Hoàng Thanh Đạm (dịch từ tiếng Pháp) in năm 2004, là bản đã chỉnh sửa và lưu hành rộng rãi hơn nhiều so với bản lần đầu, 1992. Trong bản 2004 này có phần phụ lục, in lại bản dịch Dân ước (thật ra mới chỉ có đoạn đầu) của Nguyễn An Ninh (1926).

No comments:

Post a Comment