Jun 17, 2020

(một người) Lope

(còn nữa)


đã tiếp tục:

+ "Casanova"
+ "Chroniques HN: một phố"
+ "quyển sách (nói riêng)"
(một người) Leonid Andreiev
(một người) Ingeborg Bachmann
(một người) Machado de Assis
(một người) Miguel Torga
(một người) Aharon Appelfeld
(một người) Ernesto Sabato
(một người) August Strindberg


1 comment:

  1. trong Gia đình Buddenbrook có nhân vật phụ làm môi giới, nhân vật ấy ôm mộng dịch toàn tập Lope de Vegas :)

    ReplyDelete