Apr 6, 2020

(một người) Leonid Andreiev


Trong số năm quyển của bộ tiếng Pháp tác phẩm Leonid Andreiev, tôi đã có bốn (từ trước). Lẽ ra tôi đã có thể đủ luôn từ sớm, nhưng tôi quyết định chờ: tại một thư viện Hà Nội, có một quyển còn lại, tức là quyển bìa màu đen, hàng trên bên tay trái. Tức là, tôi cứ để cho bộ sách của tôi bị thiếu một quyển, đợi xem thư viện kia có bán thanh lý đúng cái quyển tôi muốn có không.

Thế mà rồi cũng có ngày thư viện đó bán thanh lý thật, và trong số sách bán thanh lý đợt ấy, có đúng quyển kia thật. Vậy là tôi đủ bộ. Tôi vẫn chưa bóc cái miếng dán trên bìa. (về thư viện lừng danh, xem ởkia)
(còn nữa)đã tiếp tục:

+ "tiếng Việt abc"
+ Đốc tờ Héraclius Gloss của Maupassant
+ "Trong lúc đọc Kierkegaard (6) Đầu và cuối"
+ "Abismo de rosas"
+ bể phốt coi bộ vẫn chưa ổn hoàn toàn, cho nên tiếp tục "Calvin Klein liệt truyện"
(một người) Ingeborg Bachmann
(một người) Machado de Assis
(một người) Miguel Torga
(một người) Aharon Appelfeld
(một người) Ernesto Sabato
(một người) August Strindberg


1 comment:

  1. Có chỗ gọi là "sách luân chuyển" :))

    ReplyDelete