Jul 12, 2020

[tiện bút] Les Feuillantines (tiếp tiếp tiếp)

tiếp tục "Chroniques HN: một phố" (đã đến đoạn rất thảm thiết) và tiếp tục "[tiện bút] Rìa khu rừng" (đã đến đoạn cực bi thương)


"Trên đời có hai loại người, loại thứ nhất là những người sống
loại thứ hai là các kẻ nhìn người khác sống,
khỏi phải nói, tôi thuộc vào loại thứ hai.
You too?"


(còn nữa - hay nói đúng hơn, còn chưa bắt đầu)
Les Feuillantines (3)
Les Feuillantines (2)
Les Feuillantines (1)


1 comment:

  1. Viết tiểu thuyết, dựng phim, nhập vai, đọc, xem, thưởng thức, khen chê, thu thập, kết tập, phê bình, không xem, muốn xem, không có ý kiến, có ý kiến, etc. Tất cả đều là sống mà Nhị Linh. Biết mình, biết người. Thương.

    ReplyDelete