Oct 14, 2021

Jacques & Jacques

(vậy là quay trở lại với Jacques Vaché)


(tiếp tục Ondine, tiếp tục Hoffmann ETA - viết thế này vừa như một tước hiệu, ESQ chẳng hạn, lại vừa giống "etc."

đồng thời cũng tiếp tục "Dostoievski: miêu tả" vì sự giới thiệu ở đó mới có thêm một ít ké vào)Jacques và Jacques: nhị Jacques, cả hai Jacques đều chết rất trẻ.

Vaché:


André Breton mang ơn Jacques Vaché ở mức vô biên: nhiều lần Breton nói, nhờ gặp Vaché cho nên mình đã không trở thành một thứ pohète.


Còn đây, Jacques thứ hai, Jacques Rigaut:Breton tin là người bạn Vaché của mình tự sát (ngược lại, ai cũng nghĩ Nerval tự sát nhưng Baudelaire tin Nerval bị sát hại). Với Rigaut thì không có gì để nghi ngờ: thậm chí còn ở mức, bất kỳ ai quen Rigaut cũng biết, Rigaut sẽ tự sát. Cuộc đời Jacques Rigaut tạo cảm hứng để Pierre Drieu La Rochelle viết cuốn tiểu thuyết Le feu follet, cuốn tiểu thuyết ấy lại được Louis Malle biến thành bộ phim (xem phim ấy đi: tôi chưa bao giờ thấy sự đi ra đi vào quán cà phê hay như trong phim Le feu follet) - đến lượt mình, Drieu La Rochelle lại trở thành nguyên mẫu để Louis Aragon viết cuốn tiểu thuyết Aurélien. Breton và Aragon thì đúng nghĩa là một cặp bạn-kẻ thủ.

No comments:

Post a Comment