Jun 2, 2023

Ngày cuối


(tiếp tục "n+1""Sgana")Đến cuối ngày, chẳng còn gì giống như cũ nữa (nhập nhoạng).


1 comment:

  1. nhưng sẽ lại có những cái mới xuất hiện

    ReplyDelete