Jun 6, 2023

nào nào nào

vậy là không chỉ double lên mà thậm chí còn triple

tôi cũng nhớ ra là khi đắp-bờ còn đang nợ một việc

(tiếp tục n cộng)


György Ligeti là một người Hung, như chỉ cần nhìn tên thôi nhiều người đã biết. Nhưng cũng nhiều liên quan đến Ru(mani), và thật ra đấy là một người Do Thái. Ligeti rời khỏi Hungary vào năm 1956.

Vậy thì: một câu chuyện Hung rất điển hình.Được cái, ở trường hợp Ligeti, hai quyển trong ảnh, cùng lần trước, tức là một quyển nữa, là đã (coi như) đầy đủ những gì mà Ligeti viết - tất nhiên đấy là nếu không tính các bản nhạc.

2 comments:

  1. Ở Hungary, có tất cả các loại hoa hồng, do đó anh có thể kiếm loại hồng duy nhất anh còn thiếu.

    ReplyDelete
  2. Chuyên đề “Grand Siècle” đứng im như tượng Voltaire ở Paris ba tháng rồi ạ

    ReplyDelete