Nov 19, 2023

Mốt năm nay là: chồn

Sau mười lăm năm, mốt đã đi đến với chồn, kể từ, cách đây mười lăm năm, mốt là một con khác. Thế giới con người, quả thật, chính là thế giới động vật.


(tiếp tục "khác một tị", "vẽ""Hai mươi năm dịch thuật (phần tiếp theo)")


Ta nhìn thấy chồn khắp nơi, trong cách nhuộm tóc thịnh hành của quãng thời gian này.


Một lọn nhỏ (nhưng đi theo vệt dài) màu trắng, chẳng hạn.


No comments:

Post a Comment