Jul 8, 2016

Nhất Linh 7/7

Số báo Thần chung ra tại Sài Gòn ngày 7/7 và 8/7 của năm 1966:


bài của Trần Thúc Linh:số báo có phần chính dành để tưởng niệm cái chết cách đó ba năm của Nhất Linh:

về Nhất Linh:

Nhất Linh và tôi
Tự Lực: một sự nghiệp tuyệt đẹp
Tiểu luận thứ hai về Tự Lực văn đoàn

Tiểu luận thứ nhất về Tự Lực văn đoàn
Nhất Linh bình luận Kiều, và Nho phong

Nhất Linh dang dở
Trong cuộc đối đấu Nhất Linh Nguyễn Tường Tam-Thiên Hư Vũ Trọng Phụng

Trùng thất 1963
Nhất Linh: Giòng sông Thanh Thủy
Nhất Linh ở Sài Gòn
Nhất Linh 1961

2 comments:

  1. Cái tít oách nhỉ

    ReplyDelete
  2. "cứ do quốc hội biểu quyết là luật hết hay sao?"

    chà, đọc câu này sơm sớm thì có phải

    ReplyDelete