Apr 28, 2020

Trong hiệu sách (7) giống

(đã tiếp tục CK liệt truyện) (như đã hứa)

Câu chuyện (dài bất tận) về "trong hiệu sách" tiếp tục: cũng đang tiếp tục luôn "kỳ số 6", một kỳ hết sức gay cấn, đầu mối để giải thích không ít điều.

Cũng rất đúng lúc, vì ởkia vừa có một nhân vật thuộc giới xuất bản xuất hiện (dưới dạng nặc danh, tất nhiên) - xem dưới comment ấy. Không khác các nhà báo, những người thuộc những cơ sở xuất bản Việt Nam, khi không còn sự kiểm soát chặt chẽ, đã thực sự buông mình vào những trò anonymous, cờ nhôn tương tự. Từng có một nữ hoàng cờ nhôn cũng nhảy vào xuất bản (vì tưởng ngon ăn) và bán xới sau một thời gian không dài: Alex Đào Bạch Liên. Ta sẽ kinh ngạc khi biết về sự đọc của một nhân vật phụ trách toàn bộ mảng sách Anh ngữ của một cơ sở xuất bản lớn của Việt Nam, không phải vì nhân vật ấy đọc rất nhiều, mà vì đã 5 năm nay (đúng đấy, không đọc sai đâu) nhân vật đó chẳng đọc bất kỳ cái gì.


Thời chúng ta oanh liệt vì nó đảo lộn tận đến mức: cái gây kinh ngạc chủ yếu lại không phải những gì khác, mà chính sự giống mới tạo sửng sốt to lớn.

Tôi muốn nói trước hết, sự giống giữa tư nhân và nhà nước.


Yếu nhân của những nhà xuất bản (tức là, thuộc Nhà nước - luật xuất bản Việt Nam vẫn chưa công nhận xuất bản tư nhân một cách đầy đủ), tuyệt đại đa số trong đó không hề là độc giả. Giờ đây, yếu nhân của các cơ sở xuất bản tư nhân cũng vậy nốt.

Trong tinh thần của một bên, rất nổi bật sự oai. Chỉ thích "giải quyết khâu oai" (về điển tích này, xem ởkia). Bên kia dần dà cũng thế, cứ như là học theo: người ta nhất định phải phong nhau làm tổng giám đốc, giám đốc này giám đốc kia thì mới chịu được. Một bên rất cổ vũ các hoạt động "đoàn thể" thì bên kia y chang: team building với cả đào tạo nhân sự.

Và tất nhiên, cần phải nhìn vào khía cạnh rất quan yếu. Một đằng là những giấy tờ sổ sách với những khoản chi khiến người nào xem được phải cười tủm tỉm. Đằng kia té ra cũng giống hệt. Tôi từng nhìn, nhiều lần, thấy món tiền to tướng ghi vào mục "Tiếp khách" mà chỉ muốn cười khẩy. Ấy, giờ tình hình khó khăn, hay những gì đã lạm vào ngân khố do cái sự "tiếp khách" toàn tiền tỉ kia, giờ trả lại để cứu giúp đồng nghiệp? Tất nhiên đây là một câu hỏi tu từ.

Những cái đó chẳng hấp dẫn mấy. Tôi muốn nhìn vào một sự giống rất không ngờ:
(còn nữa)


NB. đã tiếp tục:

+ "Trong lúc đọc Valéry (4)"
+ "Thanh Nam"
+ cũng đang tiếp tục "tiếng Việt abc", cũng như "thời chúng ta (4)" - sắp đến phần kết rồi
Trong hiệu sách (6) trông như là
Trong hiệu sách (5) best-seller và PR
Một thực tại-hiệu sách
Trong hiệu sách (4)
Trong hiệu sách (3) "Cô ít ra khỏi nhà từ khi bà gần như mù"


No comments:

Post a Comment