Apr 9, 2020

Francastel

tiếp tục "chủ đề của năm": nghệ thuật

đồng thời, cũng tiếp tục vệt của "những người 1970" (về những người 1970, nếu không nhớ là thế nào, xem một ví dụ ởkia)

Ở một thời điểm, Roland Barthes từng cảm thán, trong phê bình văn học, chúng ta chưa có được [Pierre] Francastel, như trong phê bình hội họa.

À, cũng phải xem tôi có tìm lại được Francastel của tôi không, giữa đống ngổn ngang công trường sách vở.


[chưa tìm thấy Francastel]

Nhân ở trên nhắc đến Roland Barthes, tôi bỗng - vẫn thường hay như vậy, mỗi khi Barthes xuất hiện - nghĩ đến một chuyện khác: trong Fragments d'un discours amoureux, Barthes nhắc đến ai đầu tiên? (Barthes đầu tiên, hay gần như thế, xem ởkia)

Tôi còn chưa kiểm tra (nguyên nhân: "công trường etc." như trên) - trong toàn tập Barthes hoặc trong quyển Discours rất đẹp mà tôi có (lẻ), hình như là bản đầu, nhưng có thể tin vào trí nhớ của tôi, ấy là nhân vật dưới đây, Rusbrock:


(cũng có luôn một nhân vật hết sức hấp dẫn: Ernest Hello)


[vẫn chưa tìm thấy Francastel - vẫn công trường etc.]

(còn nữa)


NB. đã tiếp tục:

+ tiền
+ projet Maupassant
+ tiếng Việt abc
+ trong lúc đọc Kierkegaard (6)Deleuze Musique
giọng rõ
Alain: Hệ thống mỹ thuật
Tác phẩm nghệ thuật
Vladimir Jankélévitch và Theodor Adorno
giọng nhỏ
Baroque (Jean Rousset)
Phim của Stanley Kubrick
Ashkenazy ở Hà Nội

Âm nhạc


1 comment:

  1. Em thường cảm thấy ngổn ngang giữa công trường sách vở nhất là khi chuyển chỗ ở thành phố, dù cho sách vở của em ít hơn rất nhiều, huhu

    ReplyDelete