Apr 7, 2024

Montaigne philo

đã tiếp tục một loạt bài ngay trước (tự tìm nhé)

và vậy là, tiếp tục nhân vật ấy


Dẫu chuyện (nghe) có lạ đến đâu, Montaigne - trong suốt nhiều trăm năm - không phải là đối tượng của triết học (bởi vì có những cái nhìn khác nhau - câu chuyện đó). Chuyện này rất mới.

1 comment:

  1. Anh có biết điểm chung giữa các chiều kích của tính tôn giáo giữa Montaigne và Spinoza là gì không?

    ReplyDelete