Dec 4, 2013

Trưng bày sách (11) nho nhỏ

như một tất yếu, đến một thời điểm những quyển sách xưa cũ bỗng như thể đồng loạt tái sinh:"đợt" này, nhân vật chính là Li-ốp-sin, theo cách gọi ngày trước, và theo cách viết mới là Levshin

Thuyền trưởng Đơn Vị bản Cầu Vồng 1984:


An-giép của Kim Đồng 1978:sách vở một thời
các thể loại trưng bày

No comments:

Post a Comment