Jan 23, 2022

Cicéron, oratores

tiếp tục với thế giới La Mã (một, và hai)Nhiều người đã nhận ra (vì quá dễ nhận ra), hai quyển sách trên đây thuộc "Loeb Library" - không cần nhìn dòng chữ, mà chỉ cần nhìn vào màu bìa và khổ sách: màu đỏ là La Mã, màu xanh là Hy Lạp, trong tủ sách Loeb.

Tủ sách (có thể coi là) tương ứng trong tiếng Pháp: Guillaume Budé. Nhân vật mà ta mới bắt đầu đi vào gần đây sống cùng thời với Budé và không xa lạ với Budé (nhân vật ấy còn rất ngưỡng mộ một người).

Cicéron: một người có biệt danh trở nên "chết tên"; vì một đặc điểm ngoại hình mà dẫn tới có một biệt danh, rồi biệt danh ấy trở thành tên chết cứng luôn (nếu muốn biết thêm: google ấy).


No comments:

Post a Comment