Jan 22, 2022

Trong lúc đọc Dilthey (1)


tiếp tục:

+ "Lawrence & Thesiger"

+ "sine, Tacite"

+ "thời chúng ta (7) thái độ"

+ "Céline & Dostoievski"

Nếu cần một điểm nối để bắt đầu với Wilhelm Dilthey thì đó rất nên là Ortega y Gasset (mà chắc không ai còn nhớ): trong mắt triết gia người Tây Ban Nha, không có nhân vật nào lớn hơn Dilthey. (nhân nói đến Ortega y Gasset: có thể quay trở lại với câu chuyện nature: Ortega y Gasset là người khẳng định, con người chẳng có nature nào hết)

Và sau đó, khái niệm đầu tiên để bắt đầu với thế giới của Dilthey nên là Zusammenhang.


Đến hôm nay (hôm nay tức là 28/1/2022) thì tôi đọc xong hai tập sách Dilthey trong ảnh. Wilhelm Dilthey, tôi biết đến tên lần đầu cách đây hơn hai mươi năm, ngồi ở thư viện phố Tràng Thi. Tôi đã định dùng post này làm một dạng ghi chép trong lúc đọc, nhưng cuối cùng tôi thấy không biết nói gì.

Tất nhiên, hoàn toàn có thể triển khai theo những khái niệm quan trọng của Dilthey, như thế hệ, nhất là mấy cặp, vivant-vibrant hay physique-psychique, rồi tất nhiên, vị trí unique của Dilthey trong câu chuyện của herméneutique, etc. Làm như thế thậm chí còn tương đối dễ.

Không biết nói gì, vì bỗng tôi nhận ra, Dilthey khiến tôi rất cảm động. Đây có lẽ là triết gia duy nhất làm người đọc cảm động (Wittgenstein thì làm người đọc mỉm cười - đó cũng có lẽ là triết gia duy nhất làm được như vậy).

Trong lúc đọc Sainte-Beuve (3) Voltaire & Molière

Trong lúc đọc Sainte-Beuve (2)
Trong lúc đọc Saint-Beuve (1)


Trong lúc đọc Ezra Pound (5) anthology

Trong lúc đọc Ezra Pound (4) ây-bi-xi

Trong lúc đọc Ezra Pound (3) diptyque
Trong lúc đọc Ezra Pound (2) motz el son
Trong lúc đọc Ezra Pound (1) Kulchur

 

Trong lúc đọc Lukács (7): trẻ

Trong lúc đọc Lukács (6): art

Trong lúc đọc Lukács (5) Lukács và Bakhtin
Trong lúc đọc Lukács (4) Balzac (Lukács đọc Hết ảo tưởng)
Trong lúc đọc Lukács (3) văn chương Đức
Trong lúc đọc Lukács (2)
Trong lúc đọc Lukács (1)


Trong lúc đọc Jean-Luc Nancy (1)


Trong lúc đọc M (1) D & F (Machiavel)


Trong lúc đọc Giorgio Agamben (1) Homo Sacer


Trong lúc đọc Burckhardt (1)

Trong lúc đoc Huysmans (3)
Trong lúc đọc Huysmans (2) À rebours
Trong lúc đọc Huysmans (1)

Trong lúc đọc Kierkegaard (7) tự do
Trong lúc đọc Kierkegaard (6) Đầu và cuối
Trong lúc đọc Kierkegaard (5) Ultimatum
Trong lúc đọc Kierkegaard (4)
Trong lúc đọc Kierkegaard (3) về Andersen
Trong lúc đọc Kierkegaard (2) Diapsalmata
Trong lúc đọc Kierkegaard (1)

Trong lúc đọc Valéry (4)
Trong lúc đọc Valéry (3)
Trong lúc đọc Valéry (2) Teste
Trong lúc đọc Valéry (1)

Trong lúc đọc Goncourt (1)

Trong lúc đọc Hermann Broch (2)
Trong lúc đọc Hermann Broch (1)

Trong lúc đọc Lévy-Bruhl (1)


No comments:

Post a Comment