Dec 16, 2022

Barbey

Đấy, giờ mới quay trở lại được với các translation của năm nay (tức là, nhưng cái này thì đúng hơn).

Thế đấy, lúc đầu còn nghĩ là đánh số, xem cuối cùng tổng cộng lên được con số bao nhiêu. Bài học rút ra: đừng đánh số - đánh số là một dạng mong chờ, mà vấn đề chính là không mong chờ. Đánh số thì xét cho cùng cũng là một loại lô đề.


(nhưng dẫu sao thì, giữa chừng đã có)


(tiếp tục "Mùa đông", "SdN" và kết thúc "three or four")


Tức là, trong số những gì thuộc translation, tôi muốn có Jules Barbey d'Aurevilly. Đã đến lúc thực sự cần có một nhân vật như vậy.

Thêm nữa, Barbey d'Aurevilly là nhất thiết cho một tủ sách như "Thế kỷ Khác".

Tất nhiên, tôi cũng có lý do: chẳng hiểu sao mãi không lục được Barbey d'Aurevilly. Điều này càng kỳ quái hơn vì tôi có cả một volume Quarto in nhiều tác phẩm của Barbey d'Aurevilly (lại Quarto). Một quyển Quarto mà có thể biến mất không tăm hơi: cả một điều kỳ bí.

Thêm nữa, giữa hai cuốn tiểu thuyết (mà tôi thích nhất của Barbey d'Aurevilly), mãi mà tôi vẫn cứ dùng dằng không quyết được: quyển nào? Le Chevalier des Touches hay Une vieille maîtresse?

Dù gì thì cũng phải trancher la question.
Hiệp sĩ des Touches

- Jules Barbey d'Aurevilly


3 comments:

  1. hay là làm cả 2 quyển luôn, độc giả cũng không ngại đọc đâu anh/chị

    ReplyDelete
  2. Balzac, Gautier và Barbey d'Aurevilly. khuyết 1 hay 2 thì cũng là khuyết

    ReplyDelete
  3. Ôi tiện bút, anh đánh số đấy nhá :))).

    ReplyDelete