Dec 30, 2022

tròn

post thứ 2221: vậy là tròn 100 kể từ; tròn thì cũng nghĩa là trọn (vậy cho nên đến đây cũng kết thúc label "nouvelle histoire": đã xong ý nghĩa lịch sử của nó)


(tiếp tục "3, nhưng lại 4": vẫn cần thêm tí tẹo; và cũng tiếp tục "Somedeuil")Tất cả những gì khác cần thiết, chẳng hạn:


(truyện hay vãi nhinh hồn)

đều đã vào nhà in, để đầy đủ.

(hoặc gần như thế)

Some

Mở xong

Mùa đông Baudelaire (Spleen)

Dắt nhau (Cervantes và Cervantes/Hoffmann)

3, nhưng lại 4 (Ngự-lâm, đã có)

Rất hùng biện (Miếng da lừa, đã có)

Đọc Lukács

chú một cái

Một cuốn

Tròn 3 (nữa) - tròn 3 tháng

Tiểu thuyết triết học

Một tiểu thuyết Anh

Lý thuyết tiểu thuyết

Tục-ca-lệ, kịch 5 hồi

ThKKh (tủ sách Thế Kỷ Khác)

E

bộ (Nghĩ Khác và Viết Khác)

Mở tủ

Số 10 (Khái Hưng, Lẩn thẩn)

con người tự do (Ondine: đã có)

Các tủ (Lời Khác và Đọc Khác)

Sẽ có (Fénelon, Lesage, Dumas)


Balzac, năm nay (Miếng da lừa &)

Nguyễn Văn Vĩnh ở giữa Molière và Balzac

Sách: đã có (Bệnh tưởngTrưởng-giả học làm sangNgười biển-lận)

Nguyễn Văn Vĩnh dịch Molière (Bệnh tưởngTrưởng-giả học làm sangNgười biển-lận)


3 comments:

 1. kết thúc label "nouvelle histoire", vậy những cuốn khác của Balzac chú từng dịch trên blog này có còn được tiếp tục xuất bản không?

  ReplyDelete
 2. có, chẳng hạn mấy cái mới post thêm, và cũng không chỉ có vậy

  (kết thúc lable vì "cái đó" không còn là "nouvelle" nữa)

  ReplyDelete
 3. anh đặt monsieur B. lên Tủ đi, tất tật 6 luôn cho máu

  ReplyDelete