Jul 5, 2023

Ủng hộ

Một từ có địa vị rất cao, nhất là sở hữu một lấp lánh không thể coi thường, trong xã hội và đời sống của chúng ta hiện nay - phượng hoàng của những từ ("phượng hoàng trong đám đi ở" - thuổng Nguyễn Văn Vĩnh), ấy là từ ủng hộ.

Nghe đã thấy hiện ngay ra trước mắt cả một cảnh tượng nao lòng về sự nương tựa lẫn nhau.


2 comments:

  1. Ban đầu khi mới nghe thấy dễ bị hiểu sai “ủng hộ” là tên gọi của đôi giày ủng bảo hộ lao động

    ReplyDelete
  2. "anh em nương tựa"

    ReplyDelete