Feb 26, 2022

Simmel & Scheler

gần đây, nhắc đến Lukács, bỗng tôi nhớ đến một số nhân vật liên quan đến Lukács (đừng để ý, tôi hay như vậy lắm)

trong đó có Georg Simmel và Max Scheler: như thế này thì cũng có nghĩa là đi vào những "S" và nhất là những "Sch" (ét sờ xê ha) lừng lẫy của thế giới Đức: chắc chắn thế giới ấy không thể có được, nếu thiếu những sch

một là thầy của Lukács, một có thể coi là đối thủ của Lukács

(đối thủ lớn của Lukács)


một cuốn sách của Scheler, về nỗi đau:


thêm một Scheler:


(và cũng thêm một tình trạng chưa lau chùi)


thế còn Simmel? nhưng, tôi mới nghĩ ra, Simmel thì không hề khó: Scheler thuộc vào số những người bị lãng quên (sự lãng quên nào cũng bất công) nhưng Simmel thì không, thậm chí nếu tôi không nhầm, gần đây Simmel còn trở thành một dạng mốt)

(rất dễ nhầm Max Scheler với những người mang họ Scherer, nhất là René Schérer, cũng một triết gia: đây là em trai của Éric Rohmer)(tiếp tục "[tiện bút] no reply", "[tiện bút] lòng bàn tay" và cả "Câu chuyện của sưu tầm (6) Balzac")


Stefan & HugoNo comments:

Post a Comment