Feb 20, 2022

Fort-Philippe-Benn

tận ba nhà thơ cùng một lúc (từng có lúc, tận bốn): các nhà thơ có tên (họ) nghe như tên hãng: Fort và Ford, Philippe và Philip, Benn và Benz, xe ben (đổ sỏi), Mercedes-Benz


(tiếp tục "Bản dịch mới": làm thế nào để nhìn thấy Fernando Pesoa?; "no reply"; "ngoài hiệu sách (1)"; "một vòng, nhiều vòng""Daudet (L)")

No comments:

Post a Comment