Feb 21, 2022

Stefan & Hugo

tiếp tục các nhà thơ (lần này thì - rất hiếm hoi đấy - không theo họ, mà theo tên)


(tiếp tục "lòng bàn tay", "no reply"; cứ từ từ cứ từ từ, trời còn làm nồm; và cả "Joseph Conrad ở Việt Nam": cuối cùng thì cũng)


(Hofmannsthal, rồi lại Hofmannsthal)
một Pochothèque:có những lúc, biến hai thành ba, tức là từ một cặp chuyển sang một bộ ba, rất dễ, ít nhất là không khó, chẳng hạn như chính ở đây

chỉ cần thêm Rilke vào:(tập thư Hofmannsthal gửi Rilke)No comments:

Post a Comment