Mar 31, 2022

Tchouang

Tôi sẽ không để tháng này (tháng Ba này) hết mà không nhắc đến (bắt đầu với) Tchouang-tseu: My Tchouang.


(tiếp tục "don""Ri về Di")Tchouang, đối với tôi, là hình ảnh một người ăn mặc rách rưới đứng cười bên bờ giậu. Tất nhiên, vậy thì rất khác so với Trang Tử trong câu chuyện của Voltaire, chẳng hạn. Bờ giậu ở đây tất nhiên cũng rất khác bờ giậu trong thế giới của một nhân vật: Leopardi; nhưng Leopardi, đó rất có thể là một Tchouang còn chưa vật nhau xong.

Ấy, nhưng tôi định bắt đầu bằng cuốn sách về Tchouang-tseu của Jean Levi, thì - thêm lần nữa - lại không tìm thấy nó đâu.

Có ai còn nhớ Jean Levi không? chắc là không.

(Jean Levi)


Không tìm thấy nó đâu (tức là quyển sách của Levi về Trang Tử) nhưng tôi lại lục ra quyển này:


nhân vật chính, một ông sư, Mướp Đắng - Khổ Qua Hòa thượng, Thạch Đào, etc.; Pierre Ryckmans tức là Simon Leys, mà sắp tới chúng ta sẽ còn trở lại nhiều: nhân tiện, có ai muốn tặng cho tôi quyển sách về biển của Simon Leys không?

Thế mà, về nguyên tắc, Thạch Đào, Khổ Qua phải nằm cạnh quyển sách về Tchouang-tseu của Jean Levi. Vậy nhưng mà lại không, lạ thật.(cũng tiếp tục:

+ "Các Thánh"

+ "bourgeois"

+ "no reply"

+ "Hậu hiện đại"

+ "Littell"

+)


No comments:

Post a Comment