Mar 11, 2022

Ri về Di

đây rồi:


vậy là đã có thể tiếp tục câu chuyện ấy

(Leopardi:
ba)


Chúng ta sẽ đọc cuốn sách của Rigoni cùng một cuốn sách khác: Leopardi của Pietro Citati.

(Pietro Citati)


Ở đầu một chương, Citati miêu tả Leopardi: "Leopardi bắt đầu viết Zibaldone vào tháng Bảy hoặc tháng Tám năm 1817; viết Nhật ký về tình đầu vào tháng Chạp năm 1817; Discours của một người Ý về thơ lãng mạn giữa tháng Ba và tháng Chạp năm 1818; các canzone, Gửi nước Ý và Công trình tưởng niệm Dante vào tháng Chín-tháng Mười năm 1818; Phác họa cuộc đời Silvio Sarno giữa tháng Ba và tháng Năm năm 1819; Vô tận, Gửi trăng và Nghe, Melisso vào năm 1819, nhưng chúng ta không biết tháng mấy."


No comments:

Post a Comment