Mar 8, 2022

đọc lại (nữa)

lại đọc lạiTrong một trong những text của quyển Quarto có một trong những hình ảnh mạnh nhất của Bernhard: giữa đống đổ nát, giẫm chân lên một con búp bê nát.
(đây là một vở kịch, kịch của Bernhard thì tôi chưa có nhiều, il est vrai)


(thơ)


đọc lại thì cũng giống như là "gặp lại"


(vẫn chưa đủ hoàn toàn, tôi lại nhét mất vào đâu một ít; ít nhất chắc chắn tôi còn có Dans les hauteurs, tập sách in his aphorisms) 

1 comment: