Mar 15, 2022

drama drame dramatu

quay trở lại với Lessing, đồng thời nhìn vào théâtre từ một điểm khác

cùng với cú hụt, đây là một trong những fameux nhất của những gì về kịch


(tiếp tục "[tiện bút] no reply""Giắc cùng ông chủ anh")


Drama, và sự làm ra drama (dramaturgie), người làm ra drama (dramaturge - vì một sự tình cờ; nhưng có thật là tình cờ không?; từ này trông hết sức giống "démiurge"). (tất nhiên, "dramatist" - đây thì lại trông như là dentist)


Ai cũng sẽ thấy ngay, quyển sách của tôi (trong ảnh) rất cần được sửa chữa. Nhưng tôi nhận ra, dường như ở đây không thể sửa gần như bất kỳ cái gì - sửa những quyển sách bị xộc xệch, già nua quá đã nhiều rệu rã, etc., nhưng cũng không chỉ những quyển sách. Có vẻ như là logic của một dạng tiêu dùng được đẩy lên cực điểm: không sửa được, chỉ có thể thay. Nhưng lại không thay được.


1 comment:

  1. đúng vậy. chúng lộn ngược. giống như đường lối quyết liệt phải đen ở những bộ tóc mọc vào extra xuân.

    ReplyDelete