Aug 16, 2023

Papiers Perdus (VII)


(tiếp tục ưlt)

(vẫn còn - đang sản xuất tiếp)


(rất muốn sản xuất tiếp, nhưng bị rơi vào một thảm cảnh: hết giấy)để cho thấy (để minh họa cho) tình trạng thiếu giấy đang trầm trọng đến mức nào:(chật chội tới nỗi một dấu chấm cũng gần như không có đủ chỗ để mà xoay xở: chỉ mỗi một dấu chấm cũng không)

6 comments:

 1. một cú tõm chứ, xoắn ốc (lại thông thống hai đầu) thế kia thì sướng, người ta cứ tới—hell—lui—gap mãi

  ReplyDelete
 2. “We cherish our anathemas, greedy for what pulverizes us; not for anything would we renounce our own nightmare to which we have assigned as many capital letters as we have known illusions. These illusions have been discredited, like the capital letters, but the nightmare remains, decapitated and naked, and we continue to love it precisely because it is ours and because we do not see what to replace it by.”

  ReplyDelete
 3. cần thì đi chỗ khác mà xin, chứ ở đây không có

  ReplyDelete
 4. dùng để v. iết/.ẽ cả địa cầu thế kia thì lại chẳng…

  ReplyDelete
 5. như Yorick của Stern không có giấy viết, hay là viết lên đôi môi nàng fille de chambre nào đó?

  ReplyDelete