Aug 20, 2023

Mưa đã rất sát

"Tuy nhiên, khi người ta đã đọc sách một chút và đã suy nghĩ nhiều trong những đêm trắng, khá là dễ để nói ra những điều trông có vẻ sâu sắc."

(Clarice Lispector)(tiếp tục "Sói", "Giáo dục châu Âu", "PP""Awkward")Không gì hơn so với mưa trong việc tạo ra mê cung, nhường lại việc chế tạo sa mạc cho sự nóng.


1 comment:

  1. tiền triệu là gì tiên tri là gì nếu không phải là…, nếu không thế thì là gì đây
    -lncy

    ReplyDelete