May 12, 2023

Papiers Perdus (III)


đây là I

kia là II


đồng thời, cũng viết tiếp "Viết tiếp"

và tiếp tục "Hai mươi năm dịch thuật"
2 comments:

 1. loại giấy ở h3, h11 em thích quá, đặc biệt không thể tìm được ở giấy photocopy

  ReplyDelete
 2. kể cả như thế này cũng giúp cho mình vô số (điều gọi là) nhìn ra/ nhận vào/ tìm thấy
  e.g.,
  - Alive again? Then show me where he is;
  I’ll give a thousand pounds to look upon him.
  - At this moment, the racking clouds flying rapidly across the sky, like the scattered fugitives of a routed army, the moon burst forth with the sudden and appalling effulgence of lightning. Melmoth caught a full view of the vessel, and of her danger.

  ReplyDelete