Aug 11, 2023

Varennes

đây là để tiếp tục câu chuyện ấy


(đã tiếp tục "Đã bắt đầu (được)", "Trong lúc đọc Goncourt (2) Các phụ nữ""Princess nữa")


Đến một thời điểm, tôi tự hỏi (tôi muốn tự hỏi) có các phụ nữ không? Tức là, chuyện về nữ sử gia. Xử nử và nữ sử.Cách mạng (1789) không hoàn toàn chỉ là chuyện của đàn ông: thậm chí, nhiều phụ nữ còn có vai trò rất lớn: hoàng hậu Marie-Antoinette, Madame Roland, Madame de Genlis, Charlotte Corday, cho cả đến Madame Duplay chủ nhà của Robespierre, etc. Nhưng đến một lúc, tôi thấy dường như trong vô cùng đông đảo sử gia về Révolution chẳng có phụ nữ nào.

Rồi tôi tìm được cuốn sách (un beau livre) của Mona Ozouf, viết riêng về một ngày của giai đoạn ấy: một ngày 21 tháng Sáu, cái ngày có đêm ngắn nhất trong năm. Đấy là trường đoạn gia đình Louis XVI trốn đi, rồi bị bắt lại, tại Varennes.

Thật ra, chuyện đã không xảy ra như tôi vừa nói: chính khi (hết sức tình cờ) thấy cuốn sách của Mona Ozouf (mà trước đây tôi có biết nhưng không tới mức cặn kẽ) thì câu hỏi, sao không có nữ sử gia nào? mới nảy ra.

Vả lại, ngay sau nhân vật (Saint-Just) nguyên nhân trực tiếp nhất cho cái chết của Louis XVI mà đọc một cuốn sách chỉ về riêng vụ chạy trốn lừng danh, thì rất tốt.


Câu chuyện vụ chạy trốn - dẫu cho Alexandre Dumas khẳng định, đó không chỉ là ngày quan trọng nhất của Cách mạng 1789 mà còn là một trong những ngày quan trọng nhất của lịch sử Pháp - gây thất vọng lớn cho những ai thích các tình tiết giật gân. Vì đã gần như không xảy ra gì.No comments:

Post a Comment