Aug 8, 2023

Camoens


tiếp tục ZemgannoPrincessCamoens: như đã nói.

(và kể từ đó - "từ đó" tức là từ nhân vật trong đường link ngay trên - đã có thêm một nhân vật rất biển; nhân tiện: tôi thấy muốn đọc cuốn sách của Simon Leys về biển, nói đúng hơn, về văn chương về biển; có ai định tặng nó cho tôi không?)


1 comment:


  1. Hélas! hélas! Eschyle! nos vaisseaux ont péri.

    ReplyDelete