Sep 18, 2022

Vẫn cứ đọc lại

(sau khi đã "đọc lại" rồi "lại đọc lại")

(vẫn cứ tiếp tục my Lukács)1 comment:

  1. Những quyển sách vừa in ra so với lượng tri thức của của nhilinhblog chỉ như mấy cánh hoa trong cả vườn hoa. Chúc sức của CTXB sẽ giữ hơi dài :)

    ReplyDelete