Sep 12, 2022

Rosa

"Rosa, rosa, rosam

Rosae, rosae, rosa

Rosae, rosae, rosas,

Rosarum, rosis, rosis."

(tìm được ở lời bài hát của Jacques Brel, hoặc cũng có thể là trong mọi sách dạy Latin)


một pha "ở Việt Nam" vừa xong khiến tôi muốn quay trở lại với chuỗi oVietNam ấyRosa Luxembourg,


(tiếp tục hai phát dịch gần đây, mộthai, cũng tiếp tục "chgi&đngh"TKK)No comments:

Post a Comment