Sep 13, 2022

(một người) Max Jacob


tiếp tục câu chuyện bịt mắtVào lúc này, có thể đọc Max Jacob hay không?


Trong lúc còn chưa trả lời được câu hỏi (quá khó) ấy, thì tôi nhìn quyển sách dưới đây:


thêm một Quarto

Không chỉ xem quyển sách, mà còn xem tranh.

Picasso vẽ MJ:


Có thể thấy ngay, rất nhiều chi tiết gợi đến "Avignon".

Nhưng ngược lại, năm 1915, Picasso lại vẽ MJ thì:


Picasso cũng giải thích, mình thử xem có còn vẽ được giống những người khác vẽ hay không.

(ngoài bìa quyển sách thì là Marie Laurencin vẽ MJ)tiếp tục blqp-d
(một người) Laforgue

Carnets (Leonardo da Vinci)

(một người) Raymond Roussel

(một người) K. B.

(một người) Littell

Carlo Emilio Gadda

(một người) René CrevelNo comments:

Post a Comment