Sep 11, 2022

Lukács ở Việt Nam


sự đọc Lukács đã bắt đầu - và cũng không chỉ là đọc Lukács: sẽ sớm có thêm nhiều(nhân tiện, tiếp tục Thế Kỷ Khác và, rất liên quan đến chủ đề "Lu ở Việt Nam", "chuyên gia & đầu ngành", vì ấy là nhân vật đặc biệt nhiều quan hệ với sự chuyên gia cũng như sự đầu ngành ở đây)Nếu không có Lukács thì đã không thể có - hoặc ít nhất, dẫu có đi nữa cũng sẽ ở một hình thức hoàn toàn khác - hoạt động mà người ta gọi là lý luận văn học. Rốt cuộc, lý luận tức là gì? tôi nghi (tôi nghĩ - và gần như chắc) tôi chính là người đầu tiên trả lời được câu hỏi này: lý luận là những gì diễn ra trên bình diện của ý luận. Một sự thêm l vào, từ ý biến thành , rất giống ở cặp ý (tưởng)lý tưởng - tất nhiên không phải ngẫu nhiên tầm phào mà tôi nêu lên cặp ấy.

Thế nhưng, Lukács đã trở thành huyền thoại theo nghĩa, ai cũng biết, nhưng chẳng ai biết. Nhưng - câu hỏi rất nhỏ, và rất cụ thể; đúng như Lukács luôn luôn đòi hỏi, cần phải cụ thể - tại sao không thể đọc được gì của Lukács (một text hoàn chỉnh, dẫu ngắn) trong tiếng Việt? Tức là ở Việt Nam không có chuyên gia về Lukács? Tất nhiên là không phải thế: thậm chí còn có thể nói rằng nhà trí thức nào suốt nhiều chục năm đều là chuyên gia về Lukács hết. Bỏ qua một điều có thể bị coi là giống một boutade vừa xong, tôi sẽ nói, các nhà nghiên cứu, ai cũng biết là chúng ta có chuyên gia (cụ thể) về Lukács, nhân vật mà tôi sẽ đề cập ở dưới.

Quay trở lại với Lukács - vào thời điểm này - còn có một ý nghĩa nữa, entre autres: cần phải xem (một cách cụ thể - một lần nữa) Lukács đã bị bóp méo đến mức nào.
Prinzip (Ernst Bloch)

Diderot ở Việt Nam (La Religieuse)
(Hơi bị) nhiều thứ ở Việt Nam [hay (gần) 20 năm tờ VHNN]
La Princesse de Clèves ở Việt Nam
Clemens Brentano ở Việt Nam
Georges Bernanos ở Việt Nam
Henri Barbusse ở Việt Nam
Christa Wolf ở Việt Nam
Henry James ở Việt Nam
Tchernychevsky (và cả Lênin) ở Việt Nam
Thêm một Bá tước Monte Cristo
Andrei Voznesensky ở Việt Nam
Max Frisch (lấp ló) ở Việt Nam
Isaac Babel ở Việt Nam
Octave Mirbeau ở Việt Nam
Anna Seghers ở Việt Nam
Ernesto Sabato ở Việt Nam
Vercors ở Việt Nam
Julien Gracq (he hé) ở Việt Nam
Henri Bergson ở Việt Nam
Le Comte de Monte Christo ở Việt Nam (xem thêm một phần khác)
Halldór Laxness ở Việt Nam (cùng Trần Dần)
Italo Calvino ở Việt Nam
August Strindberg (tí teo) ở Việt Nam
Bohumil Hrabal (liu diu) ở Việt Nam
Claude Lévi-Strauss ở Việt Nam
Gorki ở Việt Nam
André Gide ở Việt Nam
Naipaul ở Việt Nam (như thế nào)
Istrati (gần như) ở Việt Nam
Le Vicomte de Bragelonne (Alexandre Duma) (dang dần dần) ở Việt Nam
Mario Vargas Llosa (không hẳn) ở Việt Nam
Simone Weil ở Việt Nam (cùng Bùi Giáng)
Valery Larbaud ở Việt Nam
Paul Valéry (tuyệt đối không) ở Việt Nam
Roland Barthes ở Việt Nam
Madame Bovary ở Việt Nam
Günter Grass (không có độc giả) ở Việt Nam
Joseph Roth (chẳng hề) ở Việt Nam
Marguerite Yourcenar ở Việt Nam
Albert Thibaudet ở Việt Nam
Bernard Malamud và Naguib Mahfouz ở Việt Nam
Isaac Bashevis Singer ở Việt Nam
Stefan Zweig ở Việt Nam
Stevenson ở Việt Nam
Maiakovski ở Việt Nam
César Birotteau ở Việt Nam
Simenon ở Việt Nam
Dostoievski ở Việt Nam
Les Trois Mousquetaires ở Việt Nam
Guy de Maupassant ở Việt Nam
Alexandre Dumas ở Việt Nam
Jules Verne ở Việt Nam
Flaubert ở Việt Nam
Balzac ở Việt Nam
"Oceano Nox" ở Việt Nam
Sử ký Tư Mã Thiên ở Việt Nam
Dante ở Việt Nam
Céline ở Việt Nam
Ngọc lê hồn ở Việt Nam
Marina Tsvetaeva ở Việt Nam
Simone Weil ở Việt Nam
Miguel de Unamuno ở Việt Nam
La Dame aux camélias ở Việt Nam
Alphonse Daudet ở Việt Nam
Shakespeare ở Việt Nam
Stevenson ở Việt Nam (một khoảnh khắc: Châu đảo)
Kim Bình Mai ở Việt Nam
Liêu trai chí dị ở Việt Nam
Boccaccio ở Việt Nam
Pierre Teilhard de Chardin ở Việt Nam
Borges ở Việt Nam
Georges Perec ở Việt Nam
Bonjour tristesse ở Việt Nam (+ Bản dịch Bonjour tristesse tiếng Việt thứ năm)
Nathaniel Hawthorne ở Việt Nam
Patrick Modiano ở Việt Nam
Malaparte ở Việt Nam
The Great Gatsby ở Việt Nam
Anna Karenina ở Việt Nam
Animal Farm ở Việt Nam

2 comments: