Feb 14, 2023

Maupassant đi

(đã xong post ngay trước)


Maupassant tạo ra trường hợp gay cấn của ở Việt Nam: đấy mới là nhân vật khó biết nhất, bởi vì quá dễ biết.

Từng có lần, vì không thể chịu nổi chuyện không thể biết nổi, tôi đã bảo một người - hoặc cũng có thể vài người - kiểm kê Maupassant ở Việt Nam. Kết quả (cả một khối) vô cùng đồ sộ. Và nhất là, quá khủng khiếp, thêm nữa, không thể thực sự biết cho hết được. Maupassant đã hiện diện ở đây từ mãi thời mà người ta gọi là Tiền chiến.


Vậy thì phải làm thế nào?


Maupassant: truyện ngắn, tiểu thuyết và những texte khác, gọi chung là chronique. Maupassant là một trong những người sống cùng các tờ báo, production đăng chủ yếu trên báo.

Tiểu thuyết: trong tiếng Việt có rất nét, và ít nhất là một nửa: Une Vie, Jean et Pierre và nhất là Bel-Ami (một trong những tiểu thuyết có nhiều bản dịch nhất, cứ lâu lâu lại có một bản dịch mới).

Nhưng truyện ngắn là một chuyện khác. Maupassant là Maupassant vì viết truyện ngắn.


1 comment: