Feb 19, 2023

Hudson

tiếp tục Belphégor, BerganzaErnauxNếu tin vào Leon Edel, họ của nhân vật, Hudson (Roderick), xuất phát từ chính dòng sông.

Roderick Hudson là tiểu thuyết đầu tiên của Henry James: thật ra không hoàn toàn như vậy, nhưng hoàn toàn có thể nghĩ đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của James.


Văn chương James có vô số nhân vật cùng câu chuyện về người Mỹ đi sang châu Âu. Ta đã biết về ông bố (của Henry và William) rất gần với mysticism, và bản thân James có câu chuyện nổi tiếng về việc trải qua một kinh nghiệm thần bí, đáng sợ: chuyện xảy ra ở ngay Louvre.

Cho nên ta hiểu, cảnh đầu tiên của một cuốn tiểu thuyết như The American diễn ra chính tại bảo tàng Louvre. Tuy nhiên, Roderick Hudson mới là cuốn tiểu thuyết về nghệ thuật (chứ không phải The American).

Roderick Hudson cũng là lần rất hiếm (nếu tôi không nhầm, lần duy nhất) một nhân vật còn xuất hiện trở lại, sau này:

Henry=Irony

James Đệ nhị


No comments:

Post a Comment