Feb 7, 2023

James Đệ nhị


Đệ nhị, vì đã có Đệ nhấtHenry James: các preface và các notebook - vì không chỉ có novels cùng chronicles.


Trên bìa quyển sách có tên một nhân vật: Leon Edel, đây là nhân vật trọng yếu trong literature về James, tác giả một bộ tiểu sử rất lớn về Henry James. Đấy là một trong những bộ tiểu sử ở tầm cỡ của một loạt đã nhắc đến.


1 comment:

 1. Đệ nhất. Đệ nhị. nhắc nhớ:
  http://nhilinhblog.blogspot.com/2017/05/hai-muoi.html?m=1
  nhớ tiếp:
  http://nhilinhblog.blogspot.com/2021/08/miscellaneous-evergreen.html?m=1
  tiếp nhớ:
  https://nhilinhblog.blogspot.com/2022/03/mot-nguoi-littell.html?m=0
  xót à sót a lot  ReplyDelete