Feb 23, 2023

nát một nhát

(các Maupassant đang được tiếp tục)


"l'écriture est une insomnie"

(Michel Schneider, Voleurs de mots)


Khi nghĩ đến việc tại sao người ta thích Camel, tôi bỗng nhận ra, đó là anagramme của một từ: Calme. Ai cũng thích: Still, Calm, Stille, Ruhe.


Nhưng cũng cả - thậm chí, nhất là - Quiet: mỗi khi gặp một ai đó tên là Quyết, trong đầu tôi lại nghĩ: "Quyet the Quiet".

Ấy thế nhưng, những người tên Quyết lại thường không quiet. Thế là thế nào?


3 comments:

  1. Quyết không quịt, nhá, thề!
    Tôi sắp nản vì chờ đợi Tiến hóa sáng tạo rồi, ông ạ!

    ReplyDelete