Apr 1, 2023

Bohème

bohème - có cả lilas, Montmartre, etc.

Tiếp tục, cả một dãy:

1   2   3   4   5   6   7


Cuốn sách này:thuộc vào số những cuốn sách mà người ta vẫn hay gọi là "passionnant".


Làm nên sự "passionnant" chắc hẳn có một phần là do cái nhìn của Darnton: lúc nào cũng tìm cách để thấy các con người trong lịch sử "bằng da bằng thịt".

Darnton tìm cách lý giải điều gì đã làm Cách mạng Pháp (1789) nổ ra - rất nhiều người từng làm việc đó; cho đến giờ đấy vẫn cứ là một bí ẩn. Cũng rất nhiều người tìm điều đó trong những cuốn sách: tìm cách xác định khuôn mà sách (sự đọc sách) tạo ra. Darnton tìm nó trong những cuốn sách, nhưng là sách mà không ai quan tâm.

Con người bằng da bằng thịt: Darnton, trong cuốn sách, kể cho chúng ta câu chuyện về Mlle Bonafon.


1 comment:

  1. cả một dãy
    1 2 3 4 5 6 7
    có vẻ đã nghĩ ra kịch liệc có thể nghĩa là gì

    ReplyDelete