Apr 4, 2023

Fragments

lần trước, có vẻ như là sắp xếp không đúng lắm cho nên chẳng có gì xảy ra, giờ xếp lại:

6     2     3     7     1     5     4


(và chính lần trước cũng được tiếp tục)


Như vậy là, quay trở lại với nhân vật ấy:


(tuy rằng gần đây tôi đã lỡ nói xấu)


Quyển sách trong ảnh chính xác là cái khiến tôi lần đầu tiên biết đến Friedrich Schlegel. Tất nhiên cách đây đã lâu lắm rồi. Tôi nhìn thấy Fragments của Schlegel ở thư viện và mở ra xem. Giờ mới kiếm được nó, các fragment.
No comments:

Post a Comment