Dec 3, 2021

Nguyễn Văn Vĩnh giới thiệu Molière

như vậy là, trở lại với Nguyễn Văn Vĩnh, lâu rồi hơi bỏ bẵng mất, và nữa; cũng là trở lại (luôn) với Molière - và phải như vậy (tức là nối lại được) thì mới thực sự khởi đầu được théâtre


không chỉ chúng ta, mà Nguyễn Văn Vĩnh cũng giới thiệu
Như vậy là (lại "như vậy là") Nguyễn Văn Vĩnh không chỉ (chắc hẳn, người duy nhất) chạm được cả ba Hugo-Balzac-Dumas - và như vậy, Nguyễn Văn Vĩnh  một con người lãng mạn, mà cũng cả ba trên một phương diện tương đối dễ thấy, phương diện pseudo-Aristote: cả thơ, văn xuôi và kịch, nhưng vẫn phải thêm nữa: Nguyễn Văn Vĩnh tức là tất cả các thế kỷ.

Vậy thì đó phải là một yếu tố như thế nào, để mà có thể như vậy? Một yếu tố không để sót gì.

Dưới đây là texte Nguyễn Văn Vĩnh giới thiệu Molière. Tôi sẽ bình luận texte này sau, nó là một texte rất (rất) đáng quan tâm.

2 comments:

  1. Không những Giới thiệu mà còn mấy cái Thông báo đã mấy mùa Giáng Sinh rồi anh nha:D

    ReplyDelete
  2. thế mới thấy, Nguyễn Văn Vĩnh thật là

    ReplyDelete