Dec 31, 2021

lần thứ 7(bìa: Phạm Đam Ca)


các lần (lưu ý: sẽ rất khó theo dõi, vì theo trình tự ngược, đã thế lại còn italic):          lần thứ 6           lần thứ 5           lần thứ 4           lần thứ 3           lần thứ 2           lần thứ 1           và thêm một lần lẻ
Với riêng Marcel Proust, câu chuyện sẽ bắt đầu bằng prélude, tức là một sự trước, ngay trước; tức là, cách thức thể hiện (cũng như trình bày) sẽ tương tự như một bản suite, với mở đầu là prélude, rồi các khúc tiếp theo; thậm chí, đã có thể chọn clef ngay từ bây giờ: mi thứ nhé.


Sau một năm như thế, cần phải Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới; đã có thể thấy (trước), đây sẽ là một năm của
thêm luôn (cho nhanh) - tập cuối:


(bìa vẫn của Phạm Đam Ca; sản phẩm của riêng ngày 1/1/2022)Lại (giới thiệu) (Tiết lộ hoàn hảoHôtel SavoyVấn đề là ở chỗ và De Profundis)
Giới thiệu tiếp nữa (Bộ hành Paris và Le Spleen de Paris)
Giới thiệu tiếp (Không có vua)
Giới thiệu (Một ông vua không trò tiêu khiển)
Nửa bộ (Teppei alias Teppi)
Giữa 1 & 2
Sách mới đầu năm (2019)
Sách mới cuối năm (2018)
Hai cuốn tiểu thuyết [mới]
[mới] Krasznahorkai: Seiobo và Sông
Ít nhiều sách mới
Sách được tặng
Ít sách mới
Dăm sách mới
Bốn sách mới
Mấy sách mới nữa
Những cuốn sách mất
Mấy sách mới
Sách tháng Giêng 2013
Sách mới (1)
Sách mới (2)

Sách mới (3)
Sách mới (4)
Sách mới (5)


3 comments: