Apr 9, 2022

Introduction

tiếp tục "Quay trở ngược"

vậy là đã thứ tư

(một

hai

ba;

cũng tiếp tục luôn cái gần nhất)


(và tiếp tục: "no reply"hhđ)Paul Claudel (văn bản dùng để dịch - Introduction à la peinture hollandaise - lấy từ quyển sách trong ảnh ở đường link).

"Hội họa Hà Lan" của Claudel được hình dung dưới dạng một trình bày, trình bày ấy thuộc một thể loại - nếu đó đúng là một thể loại -: Introduction, justement. Nếu đó là một thể loại, thì thể loại ấy cũng giống một thể loại khác mà ta từng nhắc: điều có thể rút ra từ đây là, có nhiều thể loại trở nên như thế, cả một cuộc mất giá của các thể loại. Rất khó hình dung, vào thời chúng ta, một cuốn sách nào trong nhan đề có từ "introduction" là gì khác ngoài một đống rác. Đống rác nhỏ, đống rác lớn. Nhưng như vậy thì cũng đồng nghĩa với nói rằng, thể loại là một thứ hữu cơ; cho nên vẫn có thể sống lại, để có vita nova. Tuy nhiên, cũng chẳng nên hy vọng hay trông đợi quá nhiều.

"Introduction", hơn thế nữa, còn như thể ở trong không khí vào một thời: bởi ta nhớ rằng Paul Valéry cũng có một Introduction lừng danh: introduction hướng vào Vinci.


1 comment: